Mauri Tū, Mauri Ora – A healthy soul is an active soul

Mauri Tū, Mauri Ora – A healthy soul is an active soul 2022-03-22T16:25:51+00:00

Pepeha

Ko Kauhehei te maunga
Ko Roto-a-Tara te waiū
Ko te Whatuiāpiti te tipuna