Mauri Tū, Mauri Ora

Mauri Tū, Mauri Ora 2019-12-09T20:40:32+00:00

Pepeha

Ko Kauhehei te maunga
Ko Rot0-a-Tara te waiū
Ko te Whatuiāpiti te tipuna